Viste du at din kompetanse, ditt uttrykk, dine prosjekter og dine ideer fortjene mer oppmerksomhet og bør genere flere inntekter?

Ofte hører jeg at:

Jeg får jo aldri det jeg søker om

eller

Jeg vet ikke, men tror nok ikke jeg har noen muligheter for å få midler om jeg søker.

Jeg mener at det er langt flere prosjekter og stemmer/uttrykk som bør komme frem i søknader – flere bør tørre å søke, da kan det gi seg utslag i en mer variert kunst/kulturopplevelse rundt omkring i landet.

Jeg ser på tilskudd – vederlag – anbud – folkefinansiering og salg som ulike typer inntektsmuligheter.

Noen passer for noen andre passer for deg. Det å navigere innenfor disse ulike inntektsmulighetene og legge opp en egen tilpasset søknadsstrategi gir mer rom og oversikt slik at du kan jobbe mer med utvikling av ditt kunst/kulturprosjekt.

Mer om dette vil jeg snakke om og vise frem i gratiskurset mitt som er lansert nå!

Kurset heter: Tilskuddsmuligheter for deg og ditt kunst/kulturprosjekt

https://kunstgjoedsel.simplero.com/page/92976

Begynn allerede nå å se for deg, lukk gjerne øynene, hvor kommer dine neste inntekter fra?Inntekter

 

Skriv en kommentar

HøstAvslag på grått papir