Visste du at din kompetanse, ditt uttrykk, dine prosjekter og dine ideer fortjener mer oppmerksomhet og bør generere flere inntekter?

«Jeg får jo aldri det jeg søker om» eller «Jeg kan ikke være sikker, men tror nok ikke jeg har noen muligheter for å få midler om jeg søker» er typiske uttalelser.

Jeg mener at langt flere prosjekter og stemmer/uttrykk bør våge å søke om finansielle midler, da kan det gi seg utslag i en mer varierte kunst- og kulturopplevelser rundt omkring i landet.

Jeg ser på tilskudd, vederlag, anbud, folkefinansiering og salg som ulike typer inntektsmuligheter.

Det finnes alltid en støtteordning som passer for deg og ditt virke. Det vesentlige er å skaffe seg handlingsrom og oversikt for å kunne navigere innenfor disse ulike inntektsmulighetene og legge opp en egen tilpasset søknadsstrategi. Da vil du kunne jobbe mer med utviklingen av kunst-/kulturprosjektet ditt og konsentrere deg om det du ønsker å bruke tide og evner på.

Jeg vil komme nærmere inn på dette og vise frem noen eksempler i gratiskurset mitt som er lansert nå!

Kurset heter: Tilskuddsmuligheter for deg og ditt kunst-/kulturprosjekt

Se her: GratiskursPlakat uten bilde - tilskuddsmuligheter gratiskurs

Begynn allerede nå å se det for deg; lukk gjerne øynene: Hvor kommer dine neste inntekter fra?

 

Skriv en kommentar

Sommeren er overHøst