Kunstgjødsel er et kulturbyrå som ønsker å gjødsle kunst og kultur

Våre fokusområder

Utvikler virkemidler

Utvikle gode virkemidler for kulturbedrifter

Kultur og næring

Skape effektive møteplasser mellom kultur og næring

Bedre forståelse

Bidra til økt fokus og forståelse for mikronæringer generelt, kvinnebedrifter og kulturbedrifter spesielt

Om Oss

Kunstgjødsel er et kulturbyrå som ønsker å gjødsle kunsten.

Linda Cecilie Furulund startet firmaet i 2001, er eier og daglig leder.

Hun har fagbakgrunn innen kultur, (cand.philol. i kultur med hovedfagsoppgave om kulturfinansiering, markedsføring m.m. som tilleggsfag).

Hun jobber ofte i oppdrag sammen med flere andre og har et godt nettverk av samarbeidspartnere.

Oppdragsgivere i utvalg

Seneste blogginnlegg